Bestellnummer 878.9: 6090 z 24-31E – Spiegel

Beschreibung

Ersatzteil Liste Juli 1958: Tafel 32, Gruppe E: a) Elektrsiche Ausführung, Scheinwerfer Batterie Leitungen